Lisäkorvaukset viljely- ja kunnostuskustannuksista

Viljely- ja kunnostuskustannuksen korvaukset, €/ha

Korvaukset on diskontattu käyttäen keskimääräistä diskonttaustekijää ja 4 % korkokantaa. Korvaukset on laskettu arvonlisäverottomin hinnoin.
Lisäkalkitus ja lisälannoitus korvataan vain, jos pohjamaata on sekoittunut ruokamultakerrokseen.

29.6.2021
Kustannuserä Korvaus €/ha
Vetovastuksen lisääntyminen kynnössä 100
Kylvömuokkauksen vaikeutuminen 52
Lisäkalkitus
- savimaat 491
- muut maalajit 403
Lisälannoitus
- kaikki maalajit 547

Sivut