Maalajit

Seuraavassa taulukossa on esitetty maalajien nimet ja lyhenteet sekä lyhyt kuvaus viljelyominaisuuksista (ANON. 1997 a).

viljelykelpoisuus ominaisuudet
lyhenne nimi laatu huono hyvä pH Kost. Ilmav. Ravint. Tekn. omin. Yht
1 2 3 4 5
Kivennäismaat
Lajittumattomat kivennäismaat eli moreenimaat
SrMr sora moreeni kuiva, vilj. sopimaton x 0 0 0 0 0
HkMr hiekka moreeni kuivahko x 2 2 1 2 7
HtMr hieta moreeni hikevä, kuohkea x 2 2 1 2 7
HsMr hiesu moreeni vaalea, juokseva, huonohko vilj.maa, harvinainen x 1 1 2 1 5
SMr savi moreeni harvinainen, hyvä vilj.maa x 2 2 2 2 8
Lajittuneet kivennäismaat
Sr sora kuiva, vilj. sopimaton x 0 0 0 0 0
KHk karkea hiekka - " - x 0 0 0 0 0
HHk hieno hiekka poutiva x 0 1 0 2 3
KHt karkea hieta kuohkea, lievästi poutiva x 2 2 1 2 7
HHt hieno hieta hikevä, hyvä vilj. maa x 3 3 1 3 10
Hs hiesu vaalea, juokseva, kovettuva, useimm. hankala viljellä x 1 0 2 0 3
HtS hietasavi hikevä, mureneva x 3 3 2 2 10
HsS hiesusavi kuorettuva, vaaleahko x 1 2 1 1 5
AS aitosavi vaikeita viljellä, hyviä vilj.maita x 2 2 3 1 8
LjS liejusavi, urpasavi vaikeita viljellä, vähäravint. x 4.5 2 2 1 2 7
He hiue kohtalainen vilj. maa x
HeS hiuesavi kohtalainen vilj. maa x
Ht hieta hikevä, hyvä vilj. maa x
Eloperäiset maat
Lj lieju helppohoit. vilj. maa x 4.5
Jm järvimuta - " - x 5.0
Mm multamaa kuohkea, tumma, hyvä viljelysmaa x
Mt muta helppohoit. vilj. maa x
Ct sara turve viljelyskelpoinen x 5.0
LCt metsä sarat. - " - x 5.0
SCt rahka sarat. - " - x 4.7
BCt ruskosam. saraturve - " - x 5.7
St rahkaturve vähäravinteinen, hapan x 3.6
CSt sara rahkat. - " - x 4.2
LSt metsä rahkat. - " - x 3.9
Lähteet: Vuorinen 1952, Anon. 1949

Sivut