Maksuhalukkuuskysely

Kirjanpitotiloille on suoritettu vuonna 2001 estehaittakysely, jossa kyseltiin maksuhalukkuutta pienpylväiden poistamisesta ja korvausvaatimusta uusien tolppien rakentamisesta. Kyselyn tärkeimmät tulokset on esitetty taulukossa 1. Suurjännitelinjojen osalta vastauksia saatiin niin vähän, etteivät tulokset ole tilastollisesti merkitseviä.

Taulukko 1. Maksuhalukkuus pylväiden poistamisesta ja korvausvaatimus uusista pylväistä kirjanpitotiloille vuonna 2001 tehdyn kyselyn mukaan. Korvausvaatimusten keskiarviossa ei ole mukana selvästi poikkeavia ylikorkeita vaatimuksia.(Karttunen ym. 2002).

PIENPYLVÄÄT

 

 

 

 

Tukialue

Maksuhalukkuus €/pylväs

Vastauksia kpl

Korvausvaatimus €/pylväs

Vastauksia kpl

A

104

13

343

25

B

77

47

392

72

C1

76

25

436

38

C2

48

23

457

42

PYLVÄS + HARUS (A-TOLPPA)

 

 

 

 

Tukialue

Maksuhalukkuus €/pylväs

Vastauksia kpl

Korvausvaatimus €/pylväs

Vastauksia kpl

A

213

7

532

23

B

125

27

648

60

C1

132

15

703

35

C2

69

12

741

37