Nurmikko

Toimenpide Alle 100 m²
Korvaus €/m²
yli 100 m2
Korvaus €/m²
Perustamiskustannukset 3.0 2.7
- ruokamullan lisäys huomioiden 9.9 9.2
- turve/hiekka -lisäys huomioiden 6.9 6.4
Pienen alueen (25-50 m²) paikkaus siirtonurmella
- turvelisäys huomioiden 15.9

Sivut