Päällekkäislevitys

Päällekkäislevityksessä käytetyt ainekustannukset. Ainekustannukset on laskettu arvonlisäverottomin hinnoin. Todellisista kustannuksista korvataan 80 %.

29.6.2021
Kustannuserä €/ha/levityskerta
korvaus kustannus
lannoitekustannus 126 158
siemenkustannus 62 78
kasvinsuojeluaine 39 48
yht 227 284
heinänsiemen 114 143
Päällekkäislevitysala m²/100 päistemetriä
Päistetyyppi päistekulma (astetta)
30 45 60 90
Pääviljelysuunnan vastainen päiste
- koneleveys 2,5 m 213 191 164 100
- koneleveys 10 m 620 505 380 100
- koneleveys 12 m 744 596 442 100
Pääviljelysuunnan suuntainen päiste m²/100 päistemetriä * 50
* Koska päällekkäislevitystä on pääviljelysuunnan suuntaisessa päisteessä vain yhden metrin leveydeltä toisella sivulla, kaista on jaettu kahden reunan osalle (2x50m).

Sivut