Reunavaikutus ja päällekkäislevitys

Taulukossa on esitetty reunavaikutuksen ja päällekkäislevityksen yhteenlaskettu korvaus (€/100 päistemetriä/vuosi).

8.9.2021
Päiste viljelysuuntaa vastaan Korvaus €/100 m päistekulma (astetta)
30 45 60 90
- heinäkasvit 2.4 2.2 1.9 1.1
- viljakasvit 16.1 15.4 14.7 12.9
- öljykasvit 15.3 14.7 13.9 12.1
- sokerijuurikas 22.3 22.3 22.3 22.3
- peruna 101.1 101.1 101.1 101.1
Päiste viljelysuunnan suuntainen Korvaus €/100 m
- heinäkasvit 0.6
- viljakasvit 7.0
- öljykasvit 8.2
- sokerijuurikas 13.9
- peruna 63.2

Sivut