Samansuuruisen vuotuiserän nykyarvo (pääomitus)

T = a * 1/0,0p saadaan kertomalla vuotuinen tulo- tai menoerä (a), joka jatkuu samansuuruisena arviointihetkestä lukien aina ikuisuuteen asti, pääomituskertoimella.
Pääomituskertoimet:
Korko (p) Korko (p) Korko (p) Korko (p) Korko (p) Korko (p) Korko (p)
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
33.3333 25.0000 20.0000 16.6667 14.2857 12.5000 11.1111
Esimerkki 1:
Pellolle pystytetyt sähköpylväät aiheuttavat maanviljelijälle vuosittain noin 50 € puhtaan tuoton alenemisen. Kuinka suuri on haitankorvaus, jos se suoritetaan omistajalle kertakaikkisena heti sähkölinjan valmistuttua? Korko 5 %.
T = 50 * 20,000 = 1000 €
Esimerkki 2:
Tilan vuotuinen nettotuotto on keskimäärin 1000 €. Tilan rakennukset ovat uudehkot ja hyväkuntoiset. Mikä olisi kiinteistön realistinen kauppahinta tällä perusteella? Korko 4 %.
Koska tilan uudehkojen rakennusten keskimääräinen käyttöikä on 60 vuotta, voidaan soveltaa päättymättömän vuositulon kaavaa, jolloin saadaan:
T =1000 * 25,0000 = 25000€

Sivut