Suurikokoiset puuntaimet

Taimistohintoja suurille puille (€/kpl)

Tieteellinen lajinimi Suomenkielinen lajinimi r.y.m. cm pit. cm
10-12 12-14 14-16 16-18 150-175
Yleinen kokoluokan hinta 113 166 209 270 298
Lehtipuut:
Acer platanoides metsävaahtera 105 175 35
Aesculus hippocastanum hevoskastanja 250* 49
Alnus glutinosa tervaleppä 97 127 186 238 29
Betula pendula rauduskoivu 84 104 157 244 24
Fraxinus exelsior saarni 80 130 200 38
Malus baccata marjaomenapuu 98 129 172 42
Populus balsamifera palsamipoppeli 80 99 139 199 39
Populus tremula Erecta pylväshaapa 119 179 238 298 38
Quercus robur tammi 157 244 44
Salix fragilis Bullata terijoensalava 113 165 218 261 33
Sorbus aucuparia kotipihlaja 105 148 238 298 32
Tilia cordata metsälehmus 104 148 244 313 32
Tilia vulgaris puistolehmus 104 148 244 313 32
Ulmus glabra vuorijalava 105 161 226 35
Ulmus laevis kynäjalava 112 68
Havupuut:
Abies balsamea palsamipihta - - - 137
Abies sibirica siperianpihta - - - 232
Juniperus comm. suecica pilarikataja - - - 75
Larix sibirica siperianlehtikuusi - - - 99
Picea abies metsäkuusi - - - 75
Picea omorika serbiankuusi - - - 89
Pinus peuce makedonianmänty - - - 139
Picea pungens 'Glauca' hopeakuusi - - - 140
Pinus sylvestris metsämänty - - - 99
Pseudotsuga menziesii douglaskuusi - - - 85
Thuja occidentalis Brabant kartiotuija - - - 49
- - Holmstrupii kartiotuija - - - 70
- - Smaragd timanttituija - - - 115

Sivut