Tiivistymishaitta

Talouskeskuksen viereisen peltolohkon halkaisee 400 kV voimajohtolinja. Voimajohtolinjaa jatkettiin rakentamalla siihen uusi 110 kV:n haara luoteeseen kartan osoittamalla tavalla. Viljelykasvi on ohra, maalaji hietamoreeni. Määritä tiivistymishaitan korvaus.

Katso myös: sadonmenetysvahinko ja maalajit kohdasta jyvitys

Karttaesimerkki - Tiivistymishaitta

Korvaus:

Pellon tiivistymistä on tapahtunut 330 metrin matkalta, keskimäärin 10 m leveältä kaistalta. Tiivistymishaitan korvausta maksetaan siis 0,33 ha osalta. 

Pinta-ala, ha Korvaus, €/ha Korvaus, €
Sadonmenetys 0.33 197 65
Kynnön vaikeutuminen 0.33 89 29
Kylvömuokkauksen vaikeutuminen 0.33 46 15
Yhteensä 110

Sivut