Ylityshaitta

Rinta-ahon tila 1:20 on perunanviljelyyn erikoistunut tila. Tilan eteläkärjen halkaisee uusi paikallistie. Tässä esimerkissä lasketaan uuden tien ylityksestä aiheutuva haitankorvaus.

 Karttaesimerkki - Ylityshaitta

Korvaus:

Uuden tien taakse on jäänyt 0,5 hehtaarin peltopalsta. Keskivuorokausiliikenne (KVL) on noin 1800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liittymä on normaali ja pysähtymispakkoa ei ole.

Koska lohkoa viljellään kuten ennenkin ja tila on pääasiassa perunanviljelyyn keskittynyt, saadaan korvaukseksi:

Kts. Taulukko

Pääomitus 30 v ja 5 %:

Lopullinen korvaus saadaan pääomituksen jälkeen: 154 euroa.

KVL Korvaus, €/ha Pinta-ala, ha Korvaus,€ Korjauskerroin Lopullinen korvaus, €
Korvaus: 1800 25.0 0.5 12.5 0.8 10.0

Sivut