Lomakiinteistön hintakehitys

Lomakiinteistön hintaindeksien laskenta perustuu perusteelliseen tutkimukseen, joka on julkaistu Maanmittauslaitoksen julkaisusarjassa n:o 69 "Omarantaisten rakentamattomien lomarakennuspaikkojen hinta ja hintaindeksit Suomessa v. 1982-90". Tutkimuksella on määritetty rakentamattomien omarantaisten lomarakennuspaikkojen hintamallit ja hintakehitys lääneittäin vuosina 1982 - 1990.

Tutkimuksen valmistuttua Maanmittauslaitoksen Kiinteistöjen kauppahintatilastossa on esitetty omarantaisen lomarakennuspaikan hintakehitystä kuvaava indeksi sekä vastaava rakennetun lomakiinteistön hintaindeksi. Hintaindeksit ovat esitetty alueellisina koko vuoden kauppahintatilastossa ja koko maan käsittävänä indeksinä ns. välitilastossa.

Rakennetun rantaan rajoittuvan lomakiinteistön hintakehitys (kaavio)