Päätuotantosuuntien vyöhykkäiset viljelykierrot (etäisyyshaitta)

Tilan keskimääräinen viljelykierto määräytyy sen mukaan, mikä kunkin etäisyysvyöhykkeen osuus on peltopinta-alasta.

Vyöhyke  (min) Karjatila Kasvinviljelytila Perunatila Sokerijuurikastila
0-10
10-20
20-60
Heinäkierto I
Heinäkierto II
Viljakierto
Tehokas kasvinvilj.
Normaali kasvinvilj.
Viljakierto
Perunakierto
Normaali kasvinvilj.
Viljakierto
Sokerijuurikaskierto
Normaali kasvinvilj.
Viljakierto

 

Eri viljelykierroissa käytettyjen kasvien prosenttiosuudet selviävät seuraavasta taulukosta Prosenttiosuudet.