Jyvitys

Jyvitystä tehdään yleensä halkomisissa ja uusjaoissa. Jyvityksen määrä esimerkiksi halkomisen yhteydessä on kuitenkin vähenemässä kokonaisarvohalkomisen yleistyessä.

Jyvitystekniikan lisäksi jaksossa käsitellään myös muita jyvityksen suorittamiseen kiinteästi liittyviä asioita, kuten maalajin määritystä ja maan savespitoisuuden mittaamista.

            - Perusteet

            - Käsitteet

            - EU-tuet

- Jyvitys käytännössä

- Savespitoisuuden määrittäminen

- Maalajin määrittäminen

Vieressä olevissa taulukoissa on esitetty maalajien nimet ja lyhenteet sekä lyhyt kuvaus niiden viljelyominaisuuksista, peltojen jyvittäminen ja peltolohkon koon ja muodon vaikutus jyvittämiseen.