Maaperä ja pohjavesi

Osuudessa käsitellään korvauskäsittelyissä esiintyviä maaperä- ja pohjavesiasioita. Maaperäosuudessa on esitetty taustatietoa turve- ja kiviaineksista ja niihin liittyvästä korvauskäsittelystä (esim. turvesuon arviointi). Pohjavesiosuudessa on esitetty taustatietoa pohjavesistä ja niihin liittyvästä korvauskäsittelystä (esim. kaivon kuivuminen, pohjaveden pilaantuminen).

- Maaperäasiat

- Pohjavesiasiat