Markkina-arvoa alentavia tekijöitä

Kiinteistöllä saattaa olla metsän taloudellista käyttöä rajoittavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon arvio­laskelmassa. Ne tulisi aina kirjata tila-arvioon, jotta niiden olemassaolo olisi kaikkien tiedossa. Rajoitusten vaikutukset alueen metsätalouskäyttöön ja siten metsätaloudelliseen arvoon ovat yleensä tapaus­kohtaisia. Osalla kohteita rajoitettu metsätalouskäyttö on mahdollista, jolloin alueelle voi määrittää arvon. Se on useimmiten normaalia metsätalouskäyttöarvoa alempi. Tietoa rajoituksista saa maanomistajalta, kun­nasta, ELY-keskuksesta, museovirastosta ja metsäkes­kuksesta.

Metsälakikohteet

Ympäristötukikohteet

Hallintaoikeus