Metsätalous

Tässä osiossa käsitellään keskeisimmät metsätalouden haitan- ja vahingonkorvausasiat. Osiossa käydään läpi metsätalouden perusteita metsän inventoinnin ja arvioinnin näkökulmasta. Lisäksi esitellään metsien inventointi- ja arviointimenetelmiä kiinteistötoimituksissa.

Metsätalouden perusteet ja käsitteet

Metsän inventointi kiinteistötoimituksissa

Arviointimenetelmät metsän arvon määrityksessä

Markkina-arvoa alentavia tekijöitä

Kohteenkorvaukset

Metsätaloushaitat

Metsätalousvahingot