Muut haitat ja vahingot

Kiertohaitta jakso käsittelee sellaisia haitallisia vaikutuksia, joita tieyhteyden muutos aiheuttaa tietä käyttäville.

- Kiertohaitta