Indeksit

Osio sisältää Maanmittauslaitoksen  ja Tilastokeskuksen julkaisemia indeksejä. Indekseistä on esitetty pistearvot ja joistakin myös kaaviokuvat. Osa indekseistä näkyy vain Maanmittauslaitoksessa työskenteleville.

Hintaindeksien muodostamisen edellytyksenä ovat helposti saatavissa olevat, maankäyttölajeittain kiinteistönkauppoja koskevat määrältään ja laadultaan edustavat tiedot. Koska hintaindeksin laskemiseksi tarvitaan useiden vuosien hintoja koskevat aikasarjat, on 1.7.1981 alkanut kiinteistöjen kauppahintarekisterin pito luonut hyvät edellytykset indeksien muodostamiselle.

Eri maankäyttölajeja koskevat hinnanmuodostukset poikkeavat toisistaan oleellisesti. Sen vuoksi maanhintaindeksit joudutaan muodostamaan maankäyttölajeittain ja niistä eräiden puitteissa vielä kohteiden tarkemman käyttötarkoituksen mukaan.

Hintakehitys samankin maankäyttölajin puitteissa poikkeaa merkittävästi maan eri osissa lähinnä maan erilaisista kysyntäolosuhteista ja käyttömahdollisuuksista johtuen. Tämän vuoksi hintaindeksit on muodostettu aluekohtaisina indekseinä, jotta niillä olisi sovellusarvoa myös arvioinnissa.

- Lomakiinteistön hintakehitys

- Lomarakennuspaikan hintakehitys

- Metsän hintakehitys

- Pellon hintakehitys

Tilastokeskuksen julkaisemia indeksejä:

- Elinkustannusindeksi

- Maarakennuskustannusindeksi

- Rakennuskustannusindeksi

- Tuottajahintaindeksi

Vain Maanmittauslaitoksen käyttäjille näkyvät indeksit:

- Omakotikiinteistön ja -tonttien hintakehitys