Maatalouden hehtaarikohtaiset viljelijätuet

 Viljelijätuet 2021, Yhteenveto

Seuraavat taulukot ovat yhteenvetoa euromääräisistä viljelijätuista ja ne on kerätty Ruokaviraston julkaisemista vuoden 2021 hakuoppaista ja Ruokaviraston nettisivuilla olevista tiedoista. 

 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET  

Perustuki
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/perustuki/

AB-alueella 122,37 €/ha, C-alueella 106,22 €/ha  

Viherryttämistuki
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/viherryttamistuki/

AB-alue 74 € /ha ja C-alue 64 €/ha 

Nuoren viljelijän tuki
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuoren-viljelijan-tuki/
 
Tukitaso noin 82 €/ha, enintään 90 ha/tila.

Peltokasvipalkkio
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/peltokasvipalkkio/

Tuotantosidonnainen tuki, jota myönnetään vuosittain enintään 16,9 milj. euroa palkkiokelpoisten hehtaarien perusteella. Enimmäismäärät:

  €/ha
Valkuaiskasvit 115
Ruis 75
Sokerijuurikas 125
Tärkkelysperuna 550
Avomaavihannekset, vain AB-tukialue 130

 

OSARAHOITTEISET TUET

Luonnonhaittakorvaus (LFA-korvaus):  
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonhaittakorvaus/

Tukialue €/ha €/ha
kans. kotieläinkorotus
Yhteensä €/ha
kasvitila/ kotieläintila 
AB-alue 217 60 217/277
C-alue 242 60 242/302

 

Korvauksen asteittainen vähentyminen: 
•    150 hehtaarin asti - 0 %  
•    150 ha ylittävästä peltoalasta 300 hehtaariin asti - 10 %  
•    300 ha ylittävästä alasta - 20 %  


Ympäristökorvaus/Ympäristösitoumuksen korvaustasot
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/

Perustasosta ja vähimmäisvaatimuksista ei korvausta. 

Toimenpiteet €/ha/vuosi
Ravinteiden tasapainoinen käyttö  
• Peltoviljelykasvit  
• Puutarhakasvit (>1 ha) 
     
54
200
Lohkokohtaiset toimenpiteet, jotka maksetaan ilmoitetun alan mukaan
Lietelannan sijoittaminen peltoon  40
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen 40
Valumavesien hallinta: 
Säätösalaojitus  
Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys
      
70
250
Ympäristönhoitonurmet:  
Suojavyöhykenurmet kohdentamisalueella II  
Suojavyöhykenurmet muulla alueella
      
500
450
Monivuotiset ympäristönurmet
Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalueella II  
Luonnonhoitopeltonurmet muulla alueella
50
120
100
Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla:
Yksivuotiset puutarhakasvit  
Monivuotiset puutarhakasvit

      

300
500

Peltoluonnon monimuotoisuus:  
Viherlannoitusnurmet  
Kerääjäkasvit  
Saneerauskasvit  
Monimuotoisuuspellot
    
54
100
300
300
Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu:
Ryhmä 1  
Ryhmä 2 
     
500
350

 

Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys  
Kasvipeitteisen alan   
prosenttiosuus tilan   
sitoumusalasta, % 
Korvaus kohdentamisalueella III, €/ha/vuosi Korvaus muulla  
alueella, €/ha/vuosi 
20 % 4 4
40 % 18 9
60 % 36 11
80 % 54 -

 

Ympäristökorvauksen enimmäiskorvaustasot kasvulohkolle vuosittain ovat
•    600 €/ha yksivuotisten viljelykasvien kasvulohkot
•    900 €/ha monivuotisten puutarhakasvien kasvulohkot
•    450 €/ha muiden kasvien kasvulohkot (mm. nurmet)

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistokorvaus/ymparistokorvauksen-korvaustasot/

  
Luonnonmukaisen tuotannon korvaus  
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/luonnonmukainen-tuotanto/

Viisivuotinen sitoumus, kokotilavaatimus (paitsi avomaan puutarhakasvit) 
Myyntikasvivaatimus, keskimäärin vähintään 30 %   
 
Kasvinviljelytila                 160 €/ha/vuosi
Kotieläintila                       294 €/ha/vuosi (160 + 134)
Avomaan vihannekset      600 €/ha/vuosi 

Ympäristösopimukset, kausi 2014-2020
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistosopimukset/

Vanhaa 5-vuotista sopimusta 2014-2020 voi jatkaa. Myös rekisteröity yhdistys voi saada.
Sopimuksen siirtäminen toiselle hakijalle on mahdollista.

Korvauksen määrä   

 • Kosteikonhoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi.   
 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksissa 450 €/ha/vuosi.  Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus maksetaan korotettuna 600 €//ha/vuosi.   
 • Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa 600 €/ha/vuosi.   
 • Alkuperäisrotujen kasvattamissopimukset:   
  • Nautarodut: itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 €/ey/vuosi   
  • Suomenhevonen 300€/ey/vuosi   
  • Lammas 300 €/ey/vuosi   
  • Suomenvuohi 300 €/ey/vuosi   
  • Maatiaiskanat ja -kukot 300 €/tila/vuosi   
 • Alkuperäiskasvien viljelysopimuksissa ylläpidosta maksetaan vuosittain korvausta 400  €/kasvilajike

Ei-tuotannolliset investointeja ovat kosteikkoinvestoinnit sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien alkuraivaus ja aitaaminen.   

Ruokavirasto tiedottaa, kun korvaus on seuraavan kerran haettavissa.
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ei-tuotannolliset-investoinnit/

KANSALLISET PELTOTUET  

Pohjoinen hehtaarituki
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/pohjoinen-hehtaarituki/

tukialueella C maksettava kansallinen pinta-alatuki

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki maksimi 350 €/ha
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/sokerijuurikkaan-kansallinen-tuki/

Yleinen hehtaarituki
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/yleinen-hehtaarituki/

tukialueilla C2–C4

Nuorten viljelijöiden tuki
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/nuorten-viljelijoiden-tuki/

tukialueella C 
Tuenhakijaa koskevat ehdot ovat pääosin samoja kuin EU:n nuoren viljelijän tuessa.
Kansallisten peltotukien yksikkötuet -taulukko