Niittoruokinta

Laiduntamisen vaihtoehtona voidaan käyttää niittoruokintaa. Niittoruokinnassa karjalle viedään rehua navettaan tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle laitumelle. Yli  25 eläimen karjoilla rehu haetaan päivittäin laidunkauden ajan. Pienemmillä karjoilla rehunhakumatkat toteutetaan joka toinen päivää, mutta tällöin rehuun on lisättävä säilöntäainetta (noin 3 l/tonni).

Taulukko niittoruokinnasta.

Lopullinen korvaus saadaan kertomalla korvaus lohkon osalle vuodessa tulevien laidunpäivien lukumäärällä ja pääomittamalla saatu vuosikustannus haitan arvioidun kestoajan mukaan. Jos haittaa on ollut aikaisemminkin, saadaan korvaus uuden ja vanhan tilanteen erotuksena.

Verrattaessa niittoruokinnan kustannuksia laiduntamiskustannuksiin havaitaan, että niittoruokinnassa karjakoon vaikutus matkakustannuksiin on selvästi suurempi kuin laiduntamisessa, mutta etäisyyden vaikutus on vastaavasti pienempi. Etäisyyden kasvaessa yli yhden kilometrin, on niittoruokinta pienillä karjoilla (alle 15 lehmää) selvästi edullisempi vaihtoehto.

 

Lähteet

Välisalmi, Paavo & Mattila, Päivi & Asikainen, Rauno: Maa- ja metsätaloushaittojen ja vahinkojen arviointiperusteista lunastustoimituksissa. VTT, maankäytön laboratorio, tiedonanto 26. Espoo 1978.