Metsän hintakehitys

Metsänhintaindeksin muodostamisen teki mahdolliseksi kiinteistöjen kauppahintarekisteri, jota Maanmittauslaitos on pitänyt 1.7.1981 lukien. Vuonna 1988 Maanmittauslaitoksessa valmistui metsää koskeva perushintatutkimus "Metsän hinta Suomessa v. 1983-84", joka loi edellytyksiä metsänhintaindeksin muodostamiselle.

Yksittäisen metsäkohteen hintaan eniten vaikuttava tekijä on kohteella olevan puuston arvo. Sen selvittäminen indeksin laskentaan tarvittavien kohteiden suuren määrän vuoksi ei nykyisin käytettävissä olevin puunlukumenetelmin ole taloudellisesti mahdollista eikä satavaan hyötyyn nähden ehkä kannattavaakaan. Sen vuoksi metsänhintaindeksiä muodostettaessa joudutaan luottamaan ns. suurten lukujen lain toteutumiseen eli siihen, että vuosittaisissa hintakeskiarvoissa erot yksittäisten kohteiden välillä puustomäärissä ja puuston rakenteessa tasoittuvat.

Tutkimuksessa "Metsänhintaindeksi", maanmittaushallituksen julkaisu n:o 65, muodostettiin koko maata ja erikseen maan kolmea osa-aluetta koskevat metsänhintaindeksit vuosille 1981-88. Tämän jälkeen indeksit on esitetty vuosittain Kiinteistöjen kauppahintatilastossa.

Metsän hintakehitys (kaavio)

 Kaavio - Metsän hintakehitys