Elinkustannusindeksi

Elinkustannusindeksiä ja yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä on julkaistu tammikuusta 2008 alkaen kuluttajahintaindeksin yhteydessä.

Tilaston kotisivu: https://www.stat.fi/tilasto/khi#cubes

Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla. Kuluttajahintaindeksin laskemisessa käytetään Laspeyresin hintaindeksikaavaa, jolloin painoina käytettävät kulutusosuudet ovat perusajankohdalta. Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Määrävuosin uudistettavat kuluttajahintaindeksit sopivat lyhyen aikavälin tarkasteluihin.