Lähteet, Piha- ja puutarhakasvillisuus

Lähteet, Piha- ja puutarhakasvillisuus

Anttiroiko, Irmeli & Suominen, Tiina: Kotipuutarhurin perennaopas. Puutarhaliiton julkaisuja nro 249. Helsinki 1986.

Baumwerte, Neue Landschaft 1972:4, s. 192-195.

Kaunis kotipiha. Puutarhaliiton julkaisuja nro 251 1993.

Koivisto, Anu. 2004. Puutarhayritysten tuotantokustannusten seurantamallit. MTT:n selvityksiä 71. Saatavilla [12.6.2024]:  https://jukuri.luke.fi/handle/10024/441235?show=full;

Maanmittaushallituksen kirje nro 1991/2763. Helsinki 1987.

Maatilahallituksen yleiskirje hirvieläinvahinkojen korvaamisesta 19.6.1991 ja muutos 27.5.1992.

Mattila, Päivi & Wilska, Aini Sisko: Maakaasuputken rakentamiseen liittyvät lunastuskorvaukset.

Ohjeita pihaan. Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, metsä- ja maatalousosasto 1990.

Piha ja pihapuut, opas pihapiirin kunnostajalle. Helsingin kaupunki 1985.

Räty, Ella. 2005. Viheralueiden puut ja pensaat.

Soini, Timo. 2003. Viherrakentajan käsikirja. Julkaisija Viherympäristöliitto ry. VYL -julkaisu 25.

Tajakka Hanna, 2019. Kaupunkipuiden arvonmääritysmalli KAM'19 -opas. Viherympäristöliiton julkaisu nro 66. Saatavilla [12.6.2024]: https://www.vyl.fi/ohjeet/kasvillisuuden-arvonmaaritys/

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, rakennusvalvonta, 2017. Pihapuuopas. Saatavilla [12.6.2024]: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/pihapuuopas_2020_s…

Välisalmi, Paavo & Mattila, Päivi & Asikainen, Rauno: Maa- ja metsätaloushaittojen ja vahinkojen arviointiperusteista lunastustoimituksissa. VTT, maankäytön laboratorio, tiedonanto 26. Espoo 1978.

Värdering av tomtanläggningar vid intrång. LMV-rapport 1988:17. Stockholm 1988

Ylätalo M., Viherrakentamisen puuvartiset kasvit. Puutarhatieteen laitos 1977.