Tuottajahintaindeksit


Tilaston kotisivu: https://www.stat.fi/tilasto/thi

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Tuottajahintaindeksien alla tuotetaan viittä erillistä indeksiä: - Teollisuuden tuottajahintaindeksi - Vientihintaindeksi - Tuontihintaindeksi - Tukkuhintaindeksi - Kotimarkkinoiden perushintaindeksi Kaikki yllä mainitut indeksit mittaavat hintakehitystä toisistaan poikkeavalla tavalla, koska hintakäsitteet ja mukana olevat toimialat vaihtelevat indekseittäin.